“Yaşamın ilk ortaya çıkışıyla var olan birçok süreci inceleyen biyoloji bilimi ve biyologluk mesleği; günümüz itibariyle mültidisipliner yaklaşımı ile daha geniş kitleleri ve sahaları etkilemektedir. Yaşamın dili, biyoloji bilimi ile konuşur ve kendini tüm insanlığa ifade eder. Biyoloji biliminin hizmet verdiği, çözüm ve yaratım alanına katkı sağladığı hiçbir süreç biyologsuz olmamalı. Sosyal yaşantımızda meslek alanımız ile ilgili konular, vazgeçilmez ve uygulanması zorunlu kurallarla doğrudan ilişkilidir. Hayatın yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasında biyologluk mesleğinin önemi büyüktür.

Biyologluk mesleği dünya geneline baktığımızda en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alırken ülkemizde ne yazık ki hak ettiği değeri görmemektedir. Dünya’da kanser araştırmaları, kök hücre teknolojisi, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji gibi çalışmalara yön veren ve çığır açan biyologlar, malesef ülkemizde sağlık mesleği olarak bile görülmemekte ve TUS, tıbbi laboratuar gibi alanların dışında bırakılmaktadır. Benzer şekilde, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliğin önlenmesi, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, gibi çalışmalar tüm Dünyada’da biyologlar öncülüğünde ve varlığında yürütülürken, malesef ülkemizde biyologların, gıda üretim tesislerindeki sorumlu müdürlük yetkileri dahi ellerinden alınmıştır. Sonuç olarak, biyologlar, tüm Dünya’da uzay araştırmalarından, halk sağlığı uygulamalarına, ekolojik araştırmalardan, kanser araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede, adeta biyoloji biliminin sınırlarını zorlayarak hizmet vermektedir. Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir. Bu mücadelenin lokomotif gücü olan Biyologlar Dayanışma Derneği, meslektaşlarımızın maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda her zaman olduğu gibi her platformda mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdürecek ve meslektaşlarımızın, kırılan meslek onurlarının iadesini er yada geç sağlayacaktır. Bu haklı mücadelede tüm biyoloji camiasının ve devlet büyüklerimizin desteklerini arzuluyoruz.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardaki meslektaşlarımıza; mesleğe olan değerli katkıları ve meslek grubumuzun yaşadığı problemlere gösterdikleri özen ve hassasiyet için teşekkür ediyor, yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu biliyor ve yarınlar “Biyologsuz Olmaz” diyerek tüm meslektaşlarımızın 16 Nisan Biyologlar gününü kutluyoruz.”

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir