Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!

Biyoloji yaşama açılan kapı…

İnsan yaşadıkça yaşayacak olan mesleğimiz, sizi yaşam hedeflerinize taşıyacak muhteşem bir yol arkadaşı…

Bu yolculukta sizlere eşlik etmekten büyük bir onur duyan Biyologlar Dayanışma Derneği…

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!
Dün olduğu gibi bugünde hak ve yetki mücadelesini devam ettiren Biyologlar Dayanışma Derneği; tüm meslektaşlarımızı, Memur-Sen in sunduğu sözleşme teklifini destekleyerek kamuoyu oluşturmaya davet ediyoruz!
Değerli meslektaşlarımız, tüm sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yaparak, sendikaları, hükümet yetkililerini etiketleyelim! Sesimizi hep beraber yüksek bir tonda tüm sendikalara ve hükümet yetkililerine duyuralım! Destek çağrısında bulunalım!
Zaman dayanışma zamanı, zaman mesleğimiz adına mücadele zamanı… Gücümüzü ve birliğimizi sosyal medyada gösterelim!
Biyologlar Dayanışma Derneği 2020-2021 toplu sözleşme teklifleri sonuçlanana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağını, meslektaşlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını tüm biyologlar camiasına duyurur…

Biyologsuz olmaz….
Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

16 Nisan Biyologlar Günü dolayısıyla Biyologlar Dayanışma Derneği (BDD) Yönetim Kurulu Basın Açıklaması!

“Yaşamın ilk ortaya çıkışıyla var olan birçok süreci inceleyen biyoloji bilimi ve biyologluk mesleği; günümüz itibariyle mültidisipliner yaklaşımı ile daha geniş kitleleri ve sahaları etkilemektedir. Yaşamın dili, biyoloji bilimi ile konuşur ve kendini tüm insanlığa ifade eder. Biyoloji biliminin hizmet verdiği, çözüm ve yaratım alanına katkı sağladığı hiçbir süreç biyologsuz olmamalı. Sosyal yaşantımızda meslek alanımız ile ilgili konular, vazgeçilmez ve uygulanması zorunlu kurallarla doğrudan ilişkilidir. Hayatın yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasında biyologluk mesleğinin önemi büyüktür.

Biyologluk mesleği dünya geneline baktığımızda en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alırken ülkemizde ne yazık ki hak ettiği değeri görmemektedir. Dünya’da kanser araştırmaları, kök hücre teknolojisi, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji gibi çalışmalara yön veren ve çığır açan biyologlar, malesef ülkemizde sağlık mesleği olarak bile görülmemekte ve TUS, tıbbi laboratuar gibi alanların dışında bırakılmaktadır. Benzer şekilde, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliğin önlenmesi, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, gibi çalışmalar tüm Dünyada’da biyologlar öncülüğünde ve varlığında yürütülürken, malesef ülkemizde biyologların, gıda üretim tesislerindeki sorumlu müdürlük yetkileri dahi ellerinden alınmıştır. Sonuç olarak, biyologlar, tüm Dünya’da uzay araştırmalarından, halk sağlığı uygulamalarına, ekolojik araştırmalardan, kanser araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede, adeta biyoloji biliminin sınırlarını zorlayarak hizmet vermektedir. Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir. Bu mücadelenin lokomotif gücü olan Biyologlar Dayanışma Derneği, meslektaşlarımızın maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda her zaman olduğu gibi her platformda mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdürecek ve meslektaşlarımızın, kırılan meslek onurlarının iadesini er yada geç sağlayacaktır. Bu haklı mücadelede tüm biyoloji camiasının ve devlet büyüklerimizin desteklerini arzuluyoruz.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardaki meslektaşlarımıza; mesleğe olan değerli katkıları ve meslek grubumuzun yaşadığı problemlere gösterdikleri özen ve hassasiyet için teşekkür ediyor, yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu biliyor ve yarınlar “Biyologsuz Olmaz” diyerek tüm meslektaşlarımızın 16 Nisan Biyologlar gününü kutluyoruz.”

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Derneğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz…

Derneğimiz biyolojiyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi, kendisinde ve çevresinde bir fark yaratmayı hedeflemiş değerli meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Derneğimiz biyologlar arasında çözüm ortaklığı, destek, bilgi paylaşımı sağlamak, mesleki etkinliğin ve yetkinliğin artırılması için kurmaya devam ettiği iletişim ağını uluslararası bir alanı taşımıştır. Tüm dünya üzerine yayılacak bir sinir ağı yapılanması ile gelecekte biyologlar arasında ortak bir refleks oluşturmayı hedeflemektedir.

 Biyologlar dayanışma derneği bu kapsamda üye olsun olmasın tüm biyologlara kendilerini ifade edebilmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri, gerekli durumlarda çözüm ortağı ve destekçi olmalarını sağlamak amacıyla örgütlenmiş bir alan sunmaktadır. Kendi mesleki, zihinsel ve ruhsal gelişiminizde yol alırken başkalarının da hayatlarını değiştirmek,  insanlara yol açmak, destek olmak istiyorsanız derneğimize üye olabilir, farkınızı Biyologlar Dayanışma Derneğinde ortaya koyabilirsiniz.

 Tüm üyelik istekleri tarafımızdan dikkatlice değerlendirilmekte ve üyelerimiz katkı talepleri doğrultusunda dernek içerisinde yönlendirilmektedir. Sizde ‘Benim hakkımı kim savunacak?’ ya da ‘Nasıl faydalı olabilirim?’ diyorsanız derneğimize bekleriz.

 Derneğimize bağış yapmak isterseniz ve üyelik aitdatları için aşağıdaki hesap numarasını kullanabilirsiniz 

Banka Şubesi: Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

IBAN: TR47 0001 0012 8253 6063 5750 01