admin tarafından yazılmış tüm yazılar

Biyologların Hak Arayışını Kararlılıkla Sürdürüyoruz

Biyologların hak ve yetki mücadelesi derneğimiz tarafından kararlılıkla sürdürülmektedir. Özellikle hak kayıplarımızın yaşandığı, sağlık ve tarım-gıda alanlarında, hak ve yetkilerimizin iadesi için sürdürülen çalışmalara hız verilmiştir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta, değerli meslektaşımız ve Elazığ Milletvekili Sayın Metin BULUT eşliğinde, Derneğimiz tarafından gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın A. Eşref FAKIBABA, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın M. Hadi TUNÇ, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ve birçok yetkili ziyaret edilmiş ve problemlerle birlikte çözüm önerileri de aktarılmıştır.

Bu kapsamda söz konusu hak kayıplarına neden olan çeşitli mevzuatlarda biyologlar lehine düzenleme yapmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli meslektaşımız ve Milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’a ve kıymetli danışmanı Sayın Melik UÇAR’a derneğimiz ve camiamız adına şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

Biyoloji Bilirkişi Temel Uzmanlık Dalı Olarak Tanınmıştır

BİYOLOJİNİN BİLİRKİŞİ TEMEL UZMANLIK DALI OLARAK TANINMASI HAKKINDA

Biyologlar Dayanışma Derneği üyelerinden derneğimize; 2018 yılı bilirkişi alımları sırasında,  bilirkişilik uzmanlık alanları ilan edilirken temel uzmanlık alanları içerisinde biyolojinin bulunmadığı ve alt uzmanlık alanlarının da belirtilmediği; bu nedenle üyelerimizin meslekleri ile ilgili müracaat yapamadıkları bilgisi iletilmiştir. Bu alanda yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na gerekli bildirimde bulunularak biyolojinin temel uzmanlık dalı olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. Değerli meslektaşlarımız aşağıdaki linkten ilgili bilgileri takip ederek bilirkişi olarak müracaat edebileceklerdir.

Değerli biyoloji camiasına duyurulur….

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Tarık Patıhan

Biyologların Sertifikasız Olarak Üyte Merkezlerinde Çalışmasının Önündeki Engel Kalktı…

Değerli Meslektaşlarımız,

18 Kasım 2015 tarih 23590821 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında “ÜYTE Eğitim Standartları Hk.” duyuru 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu standartlar uyarınca biyologların ÜYTE Laboratuvar sorumlusu sertifikası almaları için doktora eğitimi almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Derneğimiz konuyla ilgili olarak, Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hukuk Müşavirleriyle birlikte bir toplantı yaparak, söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açılmasına karar vermiştir.

Getirilen “Doktora” koşulunun ÜYTE laboratuvarlarında çalışmak için gerekli olmadığı, doktora eğitiminin uygulamaya yönelik bir eğitim olarak nitelendirilemeyeceği, getirilen kuralın hemen yürürlüğe konulmuş olmasının biyologların çalışma özgürlüğünü sınırlar mahiyette olduğu, böyle bir kuralın yönetmelik düzeyinde bile olmayan bir düzenleme ile getirilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu konuya özgü olarak, başta KED üyeleri olmak üzere, sertifika sahibi olmayan biyologlardan hiçbir ücret talep edilmeden, KED derneğinin hukuk müşavirinden hukuki destek alarak KED derneği tarafından dava açılmıştır. Söz konusu dava devam ederken İl Sağlık Müdürlüğün’den gelen yazı doğrultusunda ” yeni başlayacak olan biyologların ÜYTE merkezlerinde görev yapabilmesi için, sertifikalı olma zorunluluğunun kaldırıldığı, Embriyoloji laboratuvar sorumlusu olarak görev yapacak personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmasının yeterli olacağı Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün’den 30.12.2015 tarih ve 2439 sayılı yazısı ile Klinik embriyoloji Derneği’ne bildirilmiştir.

Sonuç olarak, bundan sonraki süreçte sertifika sahibi olmayan biyologlar gelen bu yazı doğrultusunda ÜYTE merkezlerinde çalışmaya devam edeceklerdir.

Bu süreçte baştan beri yanımızda olup, gerek maddi gerekse manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı Biyolog Embriyolog Başak BALABAN olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Hukuk Müşaviri Metin KAYAÇAĞLAYAN’a, Biyologlar Dayanışma Derneği adına teşekkür ederim.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ (BİYOLOGLAR MESUL MÜDÜR)

Değerli Meslektaşlar; Sağlık Bakanlığı tarafından, 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde-4 (Tanımlar Başlığı) k) bendine göre, biyosidal ürün üreten işletmeler mesul müdür bulundurmak zorundadır.

 Mesul müdür tanımı ise yönetmeliğin ilgili maddesinde şöyledir;“Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uygun üretiminden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı….”

Bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında, biyologların da mesul müdür olabilmeleri için çaba harcayan, değerli meslektaşlarımız Sayın Ramazan AKPINAR ve Ferhat Şahin KAYA’ya teşekkürlerimizi sunarız ve bu dayanışma bilincinin diğer meslektaşlara da örnek teşkil etmesini dileriz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ziyaretimiz

Dernek Yönetimimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet DEMİRTAŞ ve Araştırma Tescil Daire Başkanlığı görevine yeni atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN ile ÖÇK Şube Müdürü meslektaşımız Sayın Aynur HATİPOĞLU makamlarında ziyaret edilmiştir.

Diğer taraftan Sayın Genel Müdür’e, biyologların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için ne denli önemli olduğu anlatılmış ve ilgili kurumda biyolog kadrolarının ve istihdamının artırılması için talepte bulunulmuştur.

Bu vesile ile Daire Başkanlığı görevine atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve dernek olarak tüm meslektaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. 

Biyologlar Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu

Biyologlar Dayanışma Derneği T.B.M.M.’de

Değerli Meslektaşlar;
Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

 Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet SARI ile Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN, Genel Sekreterimiz Çiğdem EKİN ve Sayın Metin BULUT mecliste bir görüşme yapmışlar ve kamuda çalışan biyologların maruz kaldığı maaş adaletsizliğine ilişkin belge ve bilgileri Sayın Bakan’a iletmişlerdir. Sayın Bakan ise problemin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 06.01.2016 tarih ve 27998389 sayılı yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” ile ilgili genelgede biyologların özlük haklarının iyileştirilmediği yönündeki eksiklik T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e bir toplantı eşliğinde aktarılmış ve problemin çözümü için destek istenmiştir. Sayın BİLGİÇ ise konunun takipçisi olduğunu ve gerekenin yapılacağını belirtmiştir. 

Mesleki dayanışma içinde bizlere vermiş olduğu büyük destekten dolayı meslektaşımız ve milletvekili Sayın Metin BULUT’a derneğimiz ve meslektaşlarımız adına şükranlarımızı sunarız.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

 Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet SARI’ya destekleri için teşekkür ederiz.

 T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e destekleri için teşekkür ederiz.

 Sayın Milletvekilimiz Metin BULUT’a destekleri için teşekkür ederiz.

Biyolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Değerli Meslektaşlarımız; Bildiğiniz üzere, Derneğimiz tarafından 2 yılı aşkın bir süredir yürütülmekte olan Biyolog meslek ve görev tanımının yapılması ve meslek standardının belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız, birçok zorluğa ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının engellemelerine rağmen, bu konuda yetkili tek kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda yürütülerek nihayet sonuçlandırılmıştır.

26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı Resmi Gazete’de, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2017/1 Sayılı “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliği”nin Ek-2’sinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyolog Ulusal meslek Standardı”nın ne gibi sonuçları olacaktır sorusuna aşağıda yaptığımız birkaç maddelik açıklama ile cevap vermeye çalışalım.

1) Bu çalışma, biyologların geniş kapsamlı meslek tanım ve standartlarını belirleyen ve üstelikte devlet eliyle yapılıp Resmi Gazete’de yayımlanmış ilk ve tek resmi belge niteliğindedir.

2) Bu belge, hiçbir kurum ve kuruluşun görmezden gelemeyeceği resmi bir belgedir.

3) Bu belge, biyologlar için devrim niteliğindedir ve bundan sonra elde edilecek daha büyük kazanımların öncüsü ve ilk kıvılcım noktasıdır.

4) Biyologları ilgilendiren tüm mevzuat çalışmalarında, bu belge dayanak noktamız olacak ve özlük haklarımıza olumlu katkılar sağlayacaktır.

5) Biyologların maruz kaldıkları hak ve yetki gaspları ile yasal uyuşmazlıklara karşı elimizde bulundurabileceğimiz resmi bir doküman olacaktır.

6) Bu belgenin yayım tarihi Türkiye biyologları için bir kırılma noktası, bir milattır ve buradan geriye dönüş olmayacaktır. Çünkü Biyologlar Dayanışma Derneği çıtayı yükseltmiştir ve daha büyük hedeflere koşmak için önemli bir dönemeci geride bırakmıştır.

7) Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır, çünkü biyologlar, örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi, mücadele edince başarının geleceğini öğrenmeye başlamışlardır. Dolayısı ile bu belge, biyologların gasp edilmiş haklarının ve kırılmış onurlarının devlet eliyle geri teslim edilmesinin ilk belgesidir ve bizler örgütlü mücadelemizi sürdürdüğümüz sürece devamı gelecektir.

Ayrıca bu belge ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, biyologları ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlar ile üniversitelere derneğimiz tarafından gönderilecektir.

Bu vesile ile bu süreçte emeği geçen başta çalıştay ve komite toplantılarına derneğimiz adına katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ ile Gazi Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Zehra Nur YÜKSEKDAĞ ve Sayın Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ’e, değerli milletvekilimiz ve meslektaşımız Sayın Metin BULUT’a, eski genel sekreterimiz Sayın Çiğdem EKİN’e, Klinik Embriyoloji Derneği’nin değerli başkanı Sayın Başak BALABAN ve genel sekreteri Sayın Evrim ÜNSAL’a, Sayın Azize Nil TOKER’e ve MYK kurum başkanları ile özellikle meslek Standardı Daire Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY’a ve ilgili uzman Sayın Aylin RAMANLI’ya ve EDUSER Danışmanlıktan Sayın Selcen AVCI’ya, derneğimiz ve meslektaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Meslek Standardımızın Resmi Gazete de yayınına ulaşmak için tıklayınız…

Biyologlar Hangi Sertifikaları ve Belgeleri Almalıdır

Biyologlar Hangi Sertifikaları ve Belgeleri Almalıdır?

Çevre Görevlisi Belgesi: Çevre görevlisi belgesini almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan eğitime katılmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitimleri Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir. www.tucev.org adresinden eğitim duyurularını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu adresten başlatılacak eğitime başvurabilirsiniz. Çevre görevlisi eğitimi bir hafta sürmektedir. Şu ana kadar eğitimler yüz yüze örgün eğitim verilmektedir. Ancak eğitimlerin bundan böyle uzaktan eğitim sistemi ile verilmesi beklenmektedir.

Belgeyi aldığınızda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 (çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler) ve Ek-2 (çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler) listesinde yer alan işletmelerde, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştiraklerinin çevreye kirletici etkisi olan tesis ve faaliyetlerinde, organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri bünyesinde, sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlarda, atık taşıma faaliyetinde bulunan firmalarda, özel sektöre ait toplama-ayırma tesislerinde, özel sektöre ait ara depolama tesislerinde ve çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: İş güvenliği sertifikasını almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak ve eğitim sonrası ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Eğitimin süresi 90 saat örgün eğitim, 90 saat uzaktan eğitim ve 40 saat staj olmak üzere toplam 220 saattir. Sınav yılda iki veya üç kez yapılmaktadır. Eğitim veren kursların listesi Bakanlığın internet sitesinde bulunmaktadır.

Sertifikayı aldığınızda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde hem iş güvenliği uzmanı olarak hem de sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Sertifikası: Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir hafta süren mesul müdürlük eğitimine katılarak, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar mesul müdürlük sertifikası almaya hak kazanırlar. Eğitim Bakanlığa ait www.mesulmuduregitimi.org adresinden duyurulmaktadır. Duyuru yapılınca ikamet edilen ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitim almak için dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Sertifikayı aldığınızda halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama yapan işyerlerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

İlkyardım Eğitmeni Sertifikası: İlkyardım eğitmeni sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş özel eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Eğitim veren kursları internetten bulabilirsiniz ya da bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğünün web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir haftalık eğitim sonunda, eğitim verilen yerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli gözetiminde yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Sertifikayı aldığınızda ilkyardım eğitim merkezlerinde mesul müdür ve ilkyardım eğitmeni olarak görev yapabilirsiniz. Ayrıca özel motorlu taşıt sürücü kurslarında ve güvenlik eğitimi veren özel kurslarda ilkyardım derslerini anlatabilirsiniz.

ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası: Yüksek lisans tezini üreme tıbbı, infertilite ve yardımla üreme teknikleri alanında yapanlar, ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası eğitimine başvurabilirler. Eğitim için başvuru Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuranların hangi eğitim merkezlerinde eğitim alacağı Bakanlığın web sitesinde duyurulmaktadır. Eğitim verecek merkezler Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş çeşitli devlet, üniversite ve özel hastanelerdir. Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Eğitim süresi; teorik eğitim 96 saat (2 hafta) ve uygulama eğitimi 864 saat (22 hafta) olmak üzere toplam 960 saattir (24 hafta).

Sertifikayı aldığınızda tüp bebek merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesi: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesini almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak gerekmektedir. Eğitimin süresi toplam 49 saattir. Eğitim sonrası sınav yılda 2 kez Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Eğitim veren kursların listesini, eğitimle ilgili duyuruları www.tmkt.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Sertifikayı aldığınızda tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan özel sektöre ait işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak çalışabilirsiniz.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: Deney hayvanları kullanım sertifikasını almak için üniversiteler tarafından yapılan duyuruları takip edip başvurmak gerekmektedir. 10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Eğitim sonrası yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir.

Sertifikayı aldığınızda araştırma merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyonu Tıbbı Sertifikası: Bünyesinde kan hizmet birimi bulunan; Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Kızılay Derneğine ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında biyolog olarak görev yapan sağlık personeli, görev yaptıkları kurum amirinin uygun görüşü ve bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasyon eğitimine müracaat ederler. Kan hizmet biriminde görev yapabilmek için kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasını almak gerekmektedir. Bakanlığa ait eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan kan hizmet birimleri eğitim merkezi olarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilir.

Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitim programı, teorik ve uygulamalı eğitim programı olmak üzere iki kısımda yürütülür. Eğitim programına katılan kursiyerin başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim merkezinde yapılacak teorik ve uygulama sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Yeterlilik Belgesi: Tıbbi cihazların satışını yapan firmalarda sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve tanıtım elemanı olarak çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan kişilere Kurum tarafından eğitimini aldığı alanla ilgili yeterlilik belgesi düzenlenir. Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimine katılmak isteyen adayların www.tcesis.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru koşulları, eğitim ücreti, sınav tarihi ve eğitimle ilgili diğer tüm bilgiler belirtilen internet adresinde yayımlanmaktadır.

Terapötik Aferez Sertifikası: Terapötik aferez sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş terapötik aferez merkezlerince verilen eğitime katılmak gerekmektedir. Terapötik aferez merkezlerinde çalışacak (çalışacağını belgelemesi kaydıyla) kişiler eğitime başvurabilir. Eğitime başvuru çalışılan özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Eğitim süresi; teorik eğitim 24 saat (3 gün) ve uygulama eğitimi 216 saat (27 gün) olmak üzere toplam 240 saattir (30 gün). Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesi: Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı yapan firmalarda çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Doku Kültürü İle Tohumluk Üretici Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne diplomanın aslı ile başvurulduğunda doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi belge düzenlenmektedir.

Belgeyi aldığınızda doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarında Çalışabilmek İçin Gerekli Sertifikalar: Çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alıp faaliyette bulunabilmeleri için istihdam edilecek personellerin alması gereken bazı eğitimler bulunmaktadır: Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi, Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi, Arıtma Çamuru, Toprak ve Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi. Eğitimler Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim ile ilgili duyuruları www.tucev.org adresinden takip edebilirsiniz. Gürültü ile ilgili eğitim ve sertifikalandırmaya yönelik bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğüne ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Yeterlilik Belgesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e göre akredite olmuş kuruluşlara (TSE, Sakarya Üniversitesi vb.) sınav için başvurulması gerekmektedir. Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesini aldığınızda kimyasal madde ve müstahzarları üreten ve ithal eden firmalarda çalışabilirsiniz.

Hazırlayan: Yalçın DEDEOĞLU