Değerli Meslektaşlarımız,

18 Kasım 2015 tarih 23590821 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında “ÜYTE Eğitim Standartları Hk.” duyuru 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu standartlar uyarınca biyologların ÜYTE Laboratuvar sorumlusu sertifikası almaları için doktora eğitimi almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Derneğimiz konuyla ilgili olarak, Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hukuk Müşavirleriyle birlikte bir toplantı yaparak, söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açılmasına karar vermiştir.

Getirilen “Doktora” koşulunun ÜYTE laboratuvarlarında çalışmak için gerekli olmadığı, doktora eğitiminin uygulamaya yönelik bir eğitim olarak nitelendirilemeyeceği, getirilen kuralın hemen yürürlüğe konulmuş olmasının biyologların çalışma özgürlüğünü sınırlar mahiyette olduğu, böyle bir kuralın yönetmelik düzeyinde bile olmayan bir düzenleme ile getirilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu konuya özgü olarak, başta KED üyeleri olmak üzere, sertifika sahibi olmayan biyologlardan hiçbir ücret talep edilmeden, KED derneğinin hukuk müşavirinden hukuki destek alarak KED derneği tarafından dava açılmıştır. Söz konusu dava devam ederken İl Sağlık Müdürlüğün’den gelen yazı doğrultusunda ” yeni başlayacak olan biyologların ÜYTE merkezlerinde görev yapabilmesi için, sertifikalı olma zorunluluğunun kaldırıldığı, Embriyoloji laboratuvar sorumlusu olarak görev yapacak personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmasının yeterli olacağı Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün’den 30.12.2015 tarih ve 2439 sayılı yazısı ile Klinik embriyoloji Derneği’ne bildirilmiştir.

Sonuç olarak, bundan sonraki süreçte sertifika sahibi olmayan biyologlar gelen bu yazı doğrultusunda ÜYTE merkezlerinde çalışmaya devam edeceklerdir.

Bu süreçte baştan beri yanımızda olup, gerek maddi gerekse manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı Biyolog Embriyolog Başak BALABAN olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Hukuk Müşaviri Metin KAYAÇAĞLAYAN’a, Biyologlar Dayanışma Derneği adına teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir