Kategori arşivi: Genel

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!

Biyoloji yaşama açılan kapı…

İnsan yaşadıkça yaşayacak olan mesleğimiz, sizi yaşam hedeflerinize taşıyacak muhteşem bir yol arkadaşı…

Bu yolculukta sizlere eşlik etmekten büyük bir onur duyan Biyologlar Dayanışma Derneği…

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!
Dün olduğu gibi bugünde hak ve yetki mücadelesini devam ettiren Biyologlar Dayanışma Derneği; tüm meslektaşlarımızı, Memur-Sen in sunduğu sözleşme teklifini destekleyerek kamuoyu oluşturmaya davet ediyoruz!
Değerli meslektaşlarımız, tüm sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yaparak, sendikaları, hükümet yetkililerini etiketleyelim! Sesimizi hep beraber yüksek bir tonda tüm sendikalara ve hükümet yetkililerine duyuralım! Destek çağrısında bulunalım!
Zaman dayanışma zamanı, zaman mesleğimiz adına mücadele zamanı… Gücümüzü ve birliğimizi sosyal medyada gösterelim!
Biyologlar Dayanışma Derneği 2020-2021 toplu sözleşme teklifleri sonuçlanana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağını, meslektaşlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını tüm biyologlar camiasına duyurur…

Biyologsuz olmaz….
Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

16 Nisan Biyologlar Günü dolayısıyla Biyologlar Dayanışma Derneği (BDD) Yönetim Kurulu Basın Açıklaması!

“Yaşamın ilk ortaya çıkışıyla var olan birçok süreci inceleyen biyoloji bilimi ve biyologluk mesleği; günümüz itibariyle mültidisipliner yaklaşımı ile daha geniş kitleleri ve sahaları etkilemektedir. Yaşamın dili, biyoloji bilimi ile konuşur ve kendini tüm insanlığa ifade eder. Biyoloji biliminin hizmet verdiği, çözüm ve yaratım alanına katkı sağladığı hiçbir süreç biyologsuz olmamalı. Sosyal yaşantımızda meslek alanımız ile ilgili konular, vazgeçilmez ve uygulanması zorunlu kurallarla doğrudan ilişkilidir. Hayatın yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasında biyologluk mesleğinin önemi büyüktür.

Biyologluk mesleği dünya geneline baktığımızda en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alırken ülkemizde ne yazık ki hak ettiği değeri görmemektedir. Dünya’da kanser araştırmaları, kök hücre teknolojisi, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji gibi çalışmalara yön veren ve çığır açan biyologlar, malesef ülkemizde sağlık mesleği olarak bile görülmemekte ve TUS, tıbbi laboratuar gibi alanların dışında bırakılmaktadır. Benzer şekilde, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliğin önlenmesi, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, gibi çalışmalar tüm Dünyada’da biyologlar öncülüğünde ve varlığında yürütülürken, malesef ülkemizde biyologların, gıda üretim tesislerindeki sorumlu müdürlük yetkileri dahi ellerinden alınmıştır. Sonuç olarak, biyologlar, tüm Dünya’da uzay araştırmalarından, halk sağlığı uygulamalarına, ekolojik araştırmalardan, kanser araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede, adeta biyoloji biliminin sınırlarını zorlayarak hizmet vermektedir. Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir. Bu mücadelenin lokomotif gücü olan Biyologlar Dayanışma Derneği, meslektaşlarımızın maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda her zaman olduğu gibi her platformda mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdürecek ve meslektaşlarımızın, kırılan meslek onurlarının iadesini er yada geç sağlayacaktır. Bu haklı mücadelede tüm biyoloji camiasının ve devlet büyüklerimizin desteklerini arzuluyoruz.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardaki meslektaşlarımıza; mesleğe olan değerli katkıları ve meslek grubumuzun yaşadığı problemlere gösterdikleri özen ve hassasiyet için teşekkür ediyor, yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu biliyor ve yarınlar “Biyologsuz Olmaz” diyerek tüm meslektaşlarımızın 16 Nisan Biyologlar gününü kutluyoruz.”

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Derneğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz…

Derneğimiz biyolojiyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi, kendisinde ve çevresinde bir fark yaratmayı hedeflemiş değerli meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Derneğimiz biyologlar arasında çözüm ortaklığı, destek, bilgi paylaşımı sağlamak, mesleki etkinliğin ve yetkinliğin artırılması için kurmaya devam ettiği iletişim ağını uluslararası bir alanı taşımıştır. Tüm dünya üzerine yayılacak bir sinir ağı yapılanması ile gelecekte biyologlar arasında ortak bir refleks oluşturmayı hedeflemektedir.

 Biyologlar dayanışma derneği bu kapsamda üye olsun olmasın tüm biyologlara kendilerini ifade edebilmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri, gerekli durumlarda çözüm ortağı ve destekçi olmalarını sağlamak amacıyla örgütlenmiş bir alan sunmaktadır. Kendi mesleki, zihinsel ve ruhsal gelişiminizde yol alırken başkalarının da hayatlarını değiştirmek,  insanlara yol açmak, destek olmak istiyorsanız derneğimize üye olabilir, farkınızı Biyologlar Dayanışma Derneğinde ortaya koyabilirsiniz.

 Tüm üyelik istekleri tarafımızdan dikkatlice değerlendirilmekte ve üyelerimiz katkı talepleri doğrultusunda dernek içerisinde yönlendirilmektedir. Sizde ‘Benim hakkımı kim savunacak?’ ya da ‘Nasıl faydalı olabilirim?’ diyorsanız derneğimize bekleriz.

 Derneğimize bağış yapmak isterseniz ve üyelik aitdatları için aşağıdaki hesap numarasını kullanabilirsiniz 

Banka Şubesi: Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

IBAN: TR47 0001 0012 8253 6063 5750 01

Biyologların Sertifikasız Olarak Üyte Merkezlerinde Çalışmasının Önündeki Engel Kalktı…

Değerli Meslektaşlarımız,

18 Kasım 2015 tarih 23590821 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında “ÜYTE Eğitim Standartları Hk.” duyuru 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu standartlar uyarınca biyologların ÜYTE Laboratuvar sorumlusu sertifikası almaları için doktora eğitimi almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Derneğimiz konuyla ilgili olarak, Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hukuk Müşavirleriyle birlikte bir toplantı yaparak, söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açılmasına karar vermiştir.

Getirilen “Doktora” koşulunun ÜYTE laboratuvarlarında çalışmak için gerekli olmadığı, doktora eğitiminin uygulamaya yönelik bir eğitim olarak nitelendirilemeyeceği, getirilen kuralın hemen yürürlüğe konulmuş olmasının biyologların çalışma özgürlüğünü sınırlar mahiyette olduğu, böyle bir kuralın yönetmelik düzeyinde bile olmayan bir düzenleme ile getirilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu konuya özgü olarak, başta KED üyeleri olmak üzere, sertifika sahibi olmayan biyologlardan hiçbir ücret talep edilmeden, KED derneğinin hukuk müşavirinden hukuki destek alarak KED derneği tarafından dava açılmıştır. Söz konusu dava devam ederken İl Sağlık Müdürlüğün’den gelen yazı doğrultusunda ” yeni başlayacak olan biyologların ÜYTE merkezlerinde görev yapabilmesi için, sertifikalı olma zorunluluğunun kaldırıldığı, Embriyoloji laboratuvar sorumlusu olarak görev yapacak personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmasının yeterli olacağı Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün’den 30.12.2015 tarih ve 2439 sayılı yazısı ile Klinik embriyoloji Derneği’ne bildirilmiştir.

Sonuç olarak, bundan sonraki süreçte sertifika sahibi olmayan biyologlar gelen bu yazı doğrultusunda ÜYTE merkezlerinde çalışmaya devam edeceklerdir.

Bu süreçte baştan beri yanımızda olup, gerek maddi gerekse manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı Biyolog Embriyolog Başak BALABAN olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Hukuk Müşaviri Metin KAYAÇAĞLAYAN’a, Biyologlar Dayanışma Derneği adına teşekkür ederim.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ (BİYOLOGLAR MESUL MÜDÜR)

Değerli Meslektaşlar; Sağlık Bakanlığı tarafından, 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde-4 (Tanımlar Başlığı) k) bendine göre, biyosidal ürün üreten işletmeler mesul müdür bulundurmak zorundadır.

 Mesul müdür tanımı ise yönetmeliğin ilgili maddesinde şöyledir;“Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uygun üretiminden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı….”

Bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında, biyologların da mesul müdür olabilmeleri için çaba harcayan, değerli meslektaşlarımız Sayın Ramazan AKPINAR ve Ferhat Şahin KAYA’ya teşekkürlerimizi sunarız ve bu dayanışma bilincinin diğer meslektaşlara da örnek teşkil etmesini dileriz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ziyaretimiz

Dernek Yönetimimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet DEMİRTAŞ ve Araştırma Tescil Daire Başkanlığı görevine yeni atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN ile ÖÇK Şube Müdürü meslektaşımız Sayın Aynur HATİPOĞLU makamlarında ziyaret edilmiştir.

Diğer taraftan Sayın Genel Müdür’e, biyologların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için ne denli önemli olduğu anlatılmış ve ilgili kurumda biyolog kadrolarının ve istihdamının artırılması için talepte bulunulmuştur.

Bu vesile ile Daire Başkanlığı görevine atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve dernek olarak tüm meslektaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. 

Biyologlar Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu