Kategori arşivi: Teknik Gezi ve Ziyaretler

Memursen Görüşmeleri

Değerli Meslektaşlar;

Bilindiği üzere, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Önemli ölçüde hak kayıpları yaşayan kamu çalışanı meslektaşlarımızın ücret dengesizliğini düzeltmek adına BDD olarak uzun yıllardır mücadele vermekteyiz.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Bu kapsamda; kamu personeli olan meslektaşlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri seviyeye getirilmesi amacıyla, Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Elazığ Milletvekili ve meslektaşımız Sayın Metin BULUT eşliğinde;  Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN, Başkan Yardımcımız Sayın Özlem KÜÇÜKBAYRAK ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan meslektaşımız Sayın Hayrettin BEYHAN görüşmeye katılım sağlamışlardır.

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak daha önce yaptığımız görüşmeler ve girişimler neticesinde; meslektaşlarımızın uzun yıllardır devam eden, mali, sosyal ve özlük haklarında yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin oluşturulan görüş ve talepleri Memur-Sen’e iletilmiş ve sonuç olarak da; 5. Dönem Toplu Sözleşme Teklifinde: “Madde 31 – Ek Ödeme Oranlarında Artış; Madde 47 – Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilen Teknik Personele İlave Ücret; Madde 58- Büyük Proje Tazminatı” başlıklı maddeler ile meslek grubumuzun talepleri hükümete sunulmuştu. Oldukça verimli geçen bu görüşmede ise; yukarıdaki öneri maddelere ilave olarak, Özel Hizmet Tazminatlarının da düzenlenerek (mühendis seviyesine çıkarılması) sözleşmeye eklenmesi konusunda derneğimizin istek ve önerileri sunulmuştur. Sayın Genel Başkan da konuyla yakından ilgileneceğini belirtmişlerdir.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar, takım elbise ve iç mekan

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak, 2020-2021 toplu sözleşme teklifleri sonuçlanana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı tüm meslektaşlarımıza duyururuz.

Bu vesile ile her zaman yanımızda olan ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli meslektaşımız ve Milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’a ve bizleri önemle ve dikkatle dinleyip gerekenin yapılacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN’a derneğimiz ve meslektaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz…

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

STRATEJİK ÇED YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK PROJE TOPLANTISI

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Stratejik ÇED Yönetmeliğinin hazırlanması ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik ilk projenin ardından, şimdi de SÇED uygulamalarının geliştirilmesine yönelik ikinci bir proje yürütülmektedir. Bu kapsamda dernek ofisimizi ziyaret eden proje yürütücüsü, yerli ve yabancı uzmanlarla, uygulamadaki olası boşluklara yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiş ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Derneğimize ilgilerinden dolayı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – ÇED Eğitim Ve SÇED Şube Müdürlüğü yetkililerine ve tüm proje çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

TOPLU SÖZLEŞMELERDE HAKLARIMIZIN TAKİPÇİSİYİZ

Devlet memuru olan meslektaşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi ve maaş dengesizliklerinin giderilmesi gibi konularla ilgili geçtiğimiz hafta Memur-Sen Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Bayram TONBUL ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, özel hizmet tazminatı ve diğer ek ödemeler konusu gündeme getirilmiş ve önümüzdeki toplu sözleşme görüşmeleri için derneğimizin önerileri sunulmuştur. Görüşmeye Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından meslektaşımız Sayın Hayrettin BEYHAN katılım sağlamışlardır. Verimli geçen görüşmeye katkılarından dolayı BDD Bolu İl Temsilcimiz Sayın Gökhan ŞEN’e teşekkürlerimizi sunarız.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

GIDA İŞLETMELERİNDE ZORUNLU PERSONEL OLARAK BİYOLOGLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR

Bilindiği üzere 5996 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile biyologların, gıda işletmelerinde sorumlu yöneticilik hakları ciddi şekilde kısıtlanmıştı. Ancak aynı kanunun 22. Maddesi gereği gıda işletmelerinde çalışacak zorunlu personelin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu konuda tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağına ilişkin BDD kurumsal görüş ve önerileri, daha önce bakanlığa sunulmuştu. Bugün ise Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın M. Hadi TUNÇ, Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN tarafından makamında ziyaret edilerek, meslektaşlarımızın bu süreçte uğradığı mağduriyet anlatılmış ve destekleri istenmiştir. Oldukça verimli geçen görüşmede Sayın Bakan Yardımcısı gerekli talimatları vererek, konunun bizzat takipçisi olacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Gıda Ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Harun SEÇKİN ile de konunun teknik detayları görüşülmüş ve biyologların istihdamına yönelik taleplerimiz iletilmiştir. İlgili tebliğ yayımlanana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı ve kısıtlanan haklarımızın geri alınması için ne gerekiyorsa yapılacağını camiamızın bilgisine sunarız.

Bu vesile ile bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve yolumuzu açan değerli meslektaşımız ve Milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’a derneğimiz ve camiamız adına bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

Biyologlar Dayanışma Derneği T.B.M.M.’de

Değerli Meslektaşlar;
Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

 Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet SARI ile Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN, Genel Sekreterimiz Çiğdem EKİN ve Sayın Metin BULUT mecliste bir görüşme yapmışlar ve kamuda çalışan biyologların maruz kaldığı maaş adaletsizliğine ilişkin belge ve bilgileri Sayın Bakan’a iletmişlerdir. Sayın Bakan ise problemin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 06.01.2016 tarih ve 27998389 sayılı yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” ile ilgili genelgede biyologların özlük haklarının iyileştirilmediği yönündeki eksiklik T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e bir toplantı eşliğinde aktarılmış ve problemin çözümü için destek istenmiştir. Sayın BİLGİÇ ise konunun takipçisi olduğunu ve gerekenin yapılacağını belirtmiştir. 

Mesleki dayanışma içinde bizlere vermiş olduğu büyük destekten dolayı meslektaşımız ve milletvekili Sayın Metin BULUT’a derneğimiz ve meslektaşlarımız adına şükranlarımızı sunarız.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

 Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet SARI’ya destekleri için teşekkür ederiz.

 T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e destekleri için teşekkür ederiz.

 Sayın Milletvekilimiz Metin BULUT’a destekleri için teşekkür ederiz.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ziyaretimiz

Biyologlar Dayanışma Derneği Antalya temsilciliğimizin 17.02.2017 tarihinde düzenlediği teknik ziyaretler dizisine bir yenisini daha ekleyerek Akdeniz Su Ürünleri araştırma üretme ve eğitim enstitüsü müdürlüğünü ziyaret ettik.

Enstitünün üst düzey teknolojiye dayalı laboratuvarlarını gezerek işleyişleri hakkında bilgi edindik. Enstitüde açık ve kapalı havuzlar da balık yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları, su ürünlerinin sağlığına dair çalışmalar, ekonomik amaçlı süs balığı yetiştiriciliği, çevre ve kaynak yönetimine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

Enstitü Müdürü Dr. Mahir bey söz konusu tesisin ziyarete açık olduğunu, ilgi duyan herkes tarafından gezilebileceğini söylemiştir. Bizlerde ekonomik ve görsel değeri olan bu güzelliklerin rengarenk dünyalarını herkesin görmesini tavsiye ediyoruz.

Bu geziyi organize eden Antalya il temsilcimiz Emine GÜL hanımefendiye, bize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından ve bilgilendirmelerinden dolayı enstitü müdürü Dr. Mahir KANYILMAZ beye ve enstitü ekibine teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

Soldan sağa yönetim kurulu üyemiz Araş. Gör. Doğan Erhan Ersoy, Akdeniz su ürünleri araştırma üretme ve eğitim enstitüsü müdürlüğü müdürü sayın Dr. Mahir KANYILMAZ, sayın yönetim kurulu başkanımız Tarık PATIHAN, başkan yardımcımız sayın Vicdan KARAKAYA, Antalya il temsilcimiz sayın Emine Gül, ve dernek üyemiz Mustafa KOÇAK.

Enstitü müdürü Dr. Mahir KANYILMAZ bizi makamında ağırladı.