Hacettepe Üniversitesi’nin kurucularından Nihat Şişli vefat etti

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M.Nihat Şişli hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hocamıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. .


 

Biyoloji yaşama açılan kapı…

İnsan yaşadıkça yaşayacak olan mesleğimiz, sizi yaşam hedeflerinize taşıyacak muhteşem bir yol arkadaşı…

Bu yolculukta sizlere eşlik etmekten büyük bir onur duyan Biyologlar Dayanışma Derneği…

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!
Dün olduğu gibi bugünde hak ve yetki mücadelesini devam ettiren Biyologlar Dayanışma Derneği; tüm meslektaşlarımızı, Memur-Sen in sunduğu sözleşme teklifini destekleyerek kamuoyu oluşturmaya davet ediyoruz!
Değerli meslektaşlarımız, tüm sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yaparak, sendikaları, hükümet yetkililerini etiketleyelim! Sesimizi hep beraber yüksek bir tonda tüm sendikalara ve hükümet yetkililerine duyuralım! Destek çağrısında bulunalım!
Zaman dayanışma zamanı, zaman mesleğimiz adına mücadele zamanı… Gücümüzü ve birliğimizi sosyal medyada gösterelim!
Biyologlar Dayanışma Derneği 2020-2021 toplu sözleşme teklifleri sonuçlanana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağını, meslektaşlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını tüm biyologlar camiasına duyurur…

Biyologsuz olmaz….
Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

 

 

16 Nisan Biyologlar Günü dolayısıyla Biyologlar Dayanışma Derneği (BDD) Yönetim Kurulu Basın Açıklaması!


 
“Yaşamın ilk ortaya çıkışıyla var olan birçok süreci inceleyen biyoloji bilimi ve biyologluk mesleği; günümüz itibariyle mültidisipliner yaklaşımı ile daha geniş kitleleri ve sahaları etkilemektedir. Yaşamın dili, biyoloji bilimi ile konuşur ve kendini tüm insanlığa ifade eder. Biyoloji biliminin hizmet verdiği, çözüm ve yaratım alanına katkı sağladığı hiçbir süreç biyologsuz olmamalı. Sosyal yaşantımızda meslek alanımız ile ilgili konular, vazgeçilmez ve uygulanması zorunlu kurallarla doğrudan ilişkilidir. Hayatın yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasında biyologluk mesleğinin önemi büyüktür.

Biyologluk mesleği dünya geneline baktığımızda en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alırken ülkemizde ne yazık ki hak ettiği değeri görmemektedir. Dünya'da kanser araştırmaları, kök hücre teknolojisi, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji gibi çalışmalara yön veren ve çığır açan biyologlar, malesef ülkemizde sağlık mesleği olarak bile görülmemekte ve TUS, tıbbi laboratuar gibi alanların dışında bırakılmaktadır. Benzer şekilde, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliğin önlenmesi, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, gibi çalışmalar tüm Dünyada'da biyologlar öncülüğünde ve varlığında yürütülürken, malesef ülkemizde biyologların, gıda üretim tesislerindeki sorumlu müdürlük yetkileri dahi ellerinden alınmıştır. Sonuç olarak, biyologlar, tüm Dünya'da uzay araştırmalarından, halk sağlığı uygulamalarına, ekolojik araştırmalardan, kanser araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede, adeta biyoloji biliminin sınırlarını zorlayarak hizmet vermektedir. Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir. Bu mücadelenin lokomotif gücü olan Biyologlar Dayanışma Derneği, meslektaşlarımızın maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda her zaman olduğu gibi her platformda mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdürecek ve meslektaşlarımızın, kırılan meslek onurlarının iadesini er yada geç sağlayacaktır. Bu haklı mücadelede tüm biyoloji camiasının ve devlet büyüklerimizin desteklerini arzuluyoruz.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardaki meslektaşlarımıza; mesleğe olan değerli katkıları ve meslek grubumuzun yaşadığı problemlere gösterdikleri özen ve hassasiyet için teşekkür ediyor, yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu biliyor ve yarınlar "Biyologsuz Olmaz" diyerek tüm meslektaşlarımızın 16 Nisan Biyologlar gününü kutluyoruz.”

 

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

 

 

 

Derneğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz...

 

Derneğimiz biyolojiyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi, kendisinde ve çevresinde bir fark yaratmayı hedeflemiş değerli meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Derneğimiz biyologlar arasında çözüm ortaklığı, destek, bilgi paylaşımı sağlamak, mesleki etkinliğin ve yetkinliğin artırılması için kurmaya devam ettiği iletişim ağını uluslararası bir alanı taşımıştır. Tüm dünya üzerine yayılacak bir sinir ağı yapılanması ile gelecekte biyologlar arasında ortak bir refleks oluşturmayı hedeflemektedir.

 Biyologlar dayanışma derneği bu kapsamda üye olsun olmasın tüm biyologlara kendilerini ifade edebilmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri, gerekli durumlarda çözüm ortağı ve destekçi olmalarını sağlamak amacıyla örgütlenmiş bir alan sunmaktadır. Kendi mesleki, zihinsel ve ruhsal gelişiminizde yol alırken başkalarının da hayatlarını değiştirmek,  insanlara yol açmak, destek olmak istiyorsanız derneğimize üye olabilir, farkınızı Biyologlar Dayanışma Derneğinde ortaya koyabilirsiniz.

 Tüm üyelik istekleri tarafımızdan dikkatlice değerlendirilmekte ve üyelerimiz katkı talepleri doğrultusunda dernek içerisinde yönlendirilmektedir. Sizde ‘Benim hakkımı kim savunacak?’ ya da ‘Nasıl faydalı olabilirim?’ diyorsanız derneğimize bekleriz.

 

 Derneğimize bağış yapmak isterseniz ve üyelik aitdatları için aşağıdaki hesap numarasını kullanabilirsiniz 

Banka Şubesi: Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

IBAN: TR47 0001 0012 8253 6063 5750 01

1. BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Duyurusu

Gazi Üniversitesi Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğunun düzenlediği 1. Biyoloji Disiplinleri Sempozyumu. Kayıt için bu linki kullanabilirsiniz: https://forms.gle/smAxage9er5CT7U57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürüğü ziyaretimiz

Dernek Yönetimimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet DEMİRTAŞ ve Araştırma Tescil Daire Başkanlığı görevine yeni atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN ile ÖÇK Şube Müdürü meslektaşımız Sayın Aynur HATİPOĞLU makamlarında ziyaret edilmiştir.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ (BİYOLOGLAR MESUL MÜDÜR)

Değerli Meslektaşlar; Sağlık Bakanlığı tarafından, 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde-4 (Tanımlar Başlığı) k) bendine göre, biyosidal ürün üreten işletmeler mesul müdür bulundurmak zorundadır.

Biyologların Sertifikasız Olarak Üyte Merkezlerinde Çalışmasının Önündeki Engel Kalktı...

Değerli Meslektaşlarımız,

18 Kasım 2015 tarih 23590821 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında "ÜYTE Eğitim Standartları Hk." duyuru 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak Sağlık Bakanımızla görüştük

  Bugün Biyologlar Dayanışma Derneğimizin Başkanı Tarık Patıhan Bey , Biyolog milletvekili Metin Bulut Bey ile birlikte Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşmüştür. Görüşme olumlu bir havada geçmiştir.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com