TEŞEKKÜR MESAJIMIZ 

Kongremizin ilk gününde katılımları ile bizleri onurlandıran, Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ Milletvekili, değerli meslektaşımız; Sayın Metin BULUT’a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ahmet Haluk KOÇ’a.... DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

İlk Defa Biyologlar Kongresi Etkinliğini Başlattık

I. ULUSAL BİYOLOGLAR KONGRESİ; Ülkemizde uzun yıllardır, geleneksel olarak üniversiteler tarafından Ulusal Biyoloji Kongreleri düzenlenmektedir. Ulusal Biyoloji Kongreleri, ülkemiz biyoloji biliminin gelişimi ve akademisyenler arasındaki iletişimi artırması gibi çok önemli işlevleri üstlenmiş olmasına rağmen maalesef mesleki uygulamalar ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretme gibi aciliyeti olan konularda somut çözümler üretememektedir.

İşte tam da bu noktadaki boşluğun doldurulması amacı ile Biyologlar Dayanışma Derneği, Türkiye’de ilk defa Ulusal Biyologlar Kongresi’ni organize etmiştir. Gelenekselleşmesi için elimizden geleni yapacağımız bu kongrenin ilki 8 Mart 2014 tarihinde Ankara’da ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Kongreye, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden meslektaşlar, akademisyenler, öğrenciler ve siyasetçiler katılım sağlamışlardır. Kongre kapsamında ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partilere ve tüm milletvekillerine ve ayrıca kamu kurumları yöneticilerine davetiye gönderilmiştir. Bu kapsamda da kongremize CHP Milletvekili İzzet ÇETİN ve DSP Genel Başkanı Masum TÜRKER teşrif etmişler ve birer konuşma yapmışlardır. Ayrıca 40 civarında milletvekili ve siyasi parti yöneticisinden de destek telgrafları gelmiştir.

Sonuç olarak biyologları biraraya getirebilen bir meslek zirvesinin ilk adımını Biyologlar Dayanışma Derneği başarı ile atmıştır. Bu adımları hep birlikte hızlı bir koşuya dönüştürebildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz.

Diğer taraftan, Ulusal Biyologlar Kongresi, Ulusal Biyoloji Kongresi’nin alternatifi yada muadili değildir. Ulusal Biyologlar Kongresi’nin temel amacı; kamu, özel sektör, üniversite, işsiz, öğrenci vs., her alandan meslektaşlarımızı bir araya getirerek tüm farklılıklarımızın meslektaş bilinci içerisinde eritilmesini sağlamak, biyolog kimliğini vurgulamak, mesleki dayanışma bilincini artırmak ve güncel mesleki sorunlara somut çözümler üretmektir. Kısacası Ulusal Biyologlar Kongresi, biyologların geleneksel olarak biraraya geldikleri bir meslek zirvesi olacaktır. Ulusal Biyologlar Kongresi’nin organizasyonunda emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, başta Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Abdullah HASBENLİ ve Gazi Üniversitesi Biyolojik Takip Araştırma Topluluğu’na ve tüm değerli konuşmacı ve katılımcılara derneğimiz adına teşekkür ediyoruz.

Kongre konuşmalarının videolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

http://www.youtube.com/watch?v=YOQBZLC_xr8

http://www.youtube.com/watch?v=myn7YUTcjwk

http://www.youtube.com/watch?v=ybNvjYbtCHU

http://www.youtube.com/watch?v=LkS6a6WHwno

 

 

Faaliyet Arşivi

 

***2011 yılında TBD tarafından organize edilen ilk yürüyüşten sonra biyologların tarihindeki ilk miting olan "16 nisan 2012 Ankara mitingini düzenledik. Türkiye Biyologlar Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 300 civarında biyolog Ankara Abdi İpekçi parkı'nda eylem yaptı.

 

Basın açıklamasını okuyan Biyologlar Dayanışma Derneği genel başkan yardımcısı Okan Bakşi, yüzün üzerindeki fen-edebiyat fakültesinden her yıl 5 bine yakın biyologun mezun olduğunu, ancak bu mezunların iş imkânlarının ise sınırlı olduğunu ifade etti. Açıklamanın devamından, biyologların bugün mezunu çok, çalışanı az, mesleki sorunlarla uğraşan dar bir grup haline geldiğine dikkat çeken Bakşi, mezun olanların hem kamu da hem de özel sektörde iş bulamadıklarını, var olan işlerde de “ucuz iş gücü” olarak değerlendirildiklerini söyledi.

 

Eylemde, Türkiye Biyologlar Derneği İstanbul şubesi başkan yardımcısı ve başkan vekili doç. Dr. Ervin Karabulut da yaptığı konuşmada, "sağlıkta dönüşüm yasası tasarısı, hastanelerde genetik tanı, iş güvenliği yönetmeliğinde, biyogüvenlik yasası içinde, veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununda biyolog yok, hastanelerde laborant kadrolarında çalıştırılmaktadırlar. Mesleki yetki ve sorumluluklarını belirten meslek yasası gündeme bile alınmamaktadır. Avrupa birliği ülkelerinden çevre, tarım ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok meslek alanı içinde en üst sırada yer alan biyologlar, ülkemizde işsizliğin başını çekmektedir" dedi.

Eylem sırasında bunların dışında, Türkiye'de yaklaşık 100 000 biyolog olduğu kaydedilerek, biyologlar için meslek yasasının düzenlenmesinin ve biyologlar odası kurulmasının gerektiği vurgulandı.

________________________________________

***14.04.2012 Tarihinde Türkiye Biyologlar Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği olarak ortak hareket ederek Anıtkabir’i ziyaret ettik ve Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduk.

________________________________________

***12.12.2012 // Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü ile Biyologlar Dayanışma Derneği Buluşması

________________________________________

***26.12.2012 // Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü ile Biyologlar Dayanışma Derneği Buluşması

________________________________________

***12.02.2013 tarihinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü (açsim) ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdik. İl müdürlüğünde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirdik. http://www.csb.gov.tr/iller/Ankara/index.php?sayfa=haberdetay&ıd=6952

________________________________________

***Üye sayımızı %100'ün üzerinde artırdık.

________________________________________

***11. Ulaştırma denizcilik ve haberleşme şurası hazırlık çalışmaları kapsamında deniz çevresini koruma ve deniz turizmi faaliyetleri konusunda 12.03.2013 tarihinde düzenlenen çalıştaya katılım sağlayarak görüş belirttik.

________________________________________

***16.05.2013 tarihinde “işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumlulu ve eğitimleri hakkında yönetmelik taslağında yer alan “diğer sağlık personeli” tanımına “biyolog” unvanının eklenmesi ile ilgili biyolog dernekleri ile görüşme” konusu ile ilgili olarak isg genel müdürlüğü temsilcileri ile görüşerek konuya ilişkin görüşlerimizi dile getirdik.

________________________________________

***Biyologların en temel ve köklü sorunu olan meslek odasının olmayışını öncelikli hedef olarak ele alıp, Türkiye Biyologlar Birliği (Biyologlar Odası) kurulması için, kurucu üyelerimiz tarafından hazırlanan kanun taslağını revize edip, 15 kişilik komisyondan oluşan bir çalıştay düzenledik. Ayrıca mesleki sorunlara ilgili olan akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımızdan da görüşlerini alıp taslağa son şeklini verdik. kanun taslağımız önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacaktır.

________________________________________

***Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik taslağı için Ankara'da bulunan bölüm başkanlarının da yazıları ile bakanlığa görüşümüzü ilettik.

________________________________________

***İSG kanunu kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'na ziyarette bulunduk ve müsteşarlık düzeyinde, biyologların "iş güvenliği uzmanlığı" haklarının verilmesini talep ettik ve bu konuda kapsamlı bir dosyayı bakanlığa sunduk.

________________________________________

***5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem kanunu'nun ek-ı listesinin biyologlar lehine yeniden düzenlenmesi ve biyologların gıda işletmelerindeki mesul müdürlük haklarının iadesi için, öncelikle bakanlıktan biyologların görev ve yetkilerine ilişkin resmi yazı talep edip ardından da gerekçeli ve kapsamlı bir dosyayı gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı'na gönderdik.

________________________________________

***Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği'nde biyologlarında olması gerektiği yönünde hazırlayıp sunduğumuz dosya, bakanlık tarafından olumlu olarak değerlendirildi ve yönetmelik revizyonunda biyologlarında ekleneceğine dair resmi yazı derneğimize gönderildi.

________________________________________

***Kamuda sağlık dışı alanlarda çalışan meslektaşlarımızın, 657 sayılı kanunun hizmet sınıfı farklılığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için, TBMM ve Devlet Personel Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk.

________________________________________

 

***2012 yılında Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağladık ve meslektaşlarımızı temsil ettik. Üniversitelerde vermiş olduğumuz konferanslarla hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin mesleki bilinçlerini artırarak örgütlenme yolunda büyük bir kıvılcım başlattık.

 

Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği’ne Dava Açtık

Sağlık Bakanlığı tarafından 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği’nin, biyologların laboratuarlarda çalışmalarını engelleyen maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Biyologlar Dayanışma Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na dava açmıştır. Dava Danıştay ilgili dairesinde görülmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.

 

Biyologlar Dayanışma Derneği Üniversitelerde!

Bilindiği üzere biyologlar mezun olduklarında “Ben ne İş Yapacağım” “Nerede Çalışacağım” “Hangi İş beni mutlu eder” düşüncelerine kapılmaktadırlar. Bizde bu düşüncelerin ve soru işaretlerinin kaybolması adına Üniversiteler de Mesleki örgütlenmenin ve biyologlarımızın çalışma alanlarını anlatan konferanslar düzenleyerek öğrencilerimizin ileride kafa karışıklığı yaşamaması konusunda bilgilendirmeler yapmaktayız.