ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

Değerli Meslektaşlar;

              Son günlerde bazı kişilerce, biyologların teknik hizmet sınıfına geçirilmesine yönelik olarak başlatılan bazı girişimleri izlemekteyiz. Öncelikle derneğimizin onayı dışında gerçekleşen ve birkaç kişinin organizasyonu ile yürütülen bu girişimlerin, derneğimizle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek isteriz. Ayrıca konu ile ilgili aşağıda belirttiğimiz hususlarında bilinmesinde yarar vardır.

Şöyle ki; BDD olarak, biyologların her zaman teknik iş yaptıklarını ve esasen teknik hizmetler sınıfında olması gerektiğini savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Hatta bu konuda, yıllarca birçok kurumla görüşmeler ve yazışmalar yaptığımızı da bizi takip eden birçok meslektaşımız hatırlayacaktır. Fakat burada kritik konu şudur; bunu yaparken sağlıktaki kazanımlarımızdan feragat etmek bir yana kazanımlarımızın herhangi birine zeval getirmeden bunu yapabilmek önemlidir. Zira mevcut durum zaten sağlık alanında biyologlar açısından pek de parlak değildir. Hal böyle iken, kişisel bir organizasyonla başlayan bu girişimdeki yazışmalarda, maalesef, özellikle sağlık kazanımlarımızı riske edecek ve uzun vadede tam da diğer sağlık mesleklerinin ekmeğine yağ sürecek ifadelerle yazılmış, ilerisi düşünülmeden hazırlanmış dilekçelerle ve yöntemsel sorunların açıkça görüldüğü bir karmaşa ile başvurular yapıldığını görmekteyiz.

Diğer taraftan, bilindiği üzere BDD olarak TBMM’ne Biyologlar Kanunu Taslağı sunulmuş ve zaten bu taslak içerisine, hizmet sınıfı farklılığını giderecek maddeler de eklenmiştir. Şuan hem dernek olarak hem de camia olarak hepimizin üzerine düşen bu tasarının yasalaşmasını sağlamak olmalıdır. Aksi halde bu tip karmaşık organizasyonlar, zaten yeterince problemli olan süreci daha da zorlaştıracaktır.

Tüm üyelerimizin, camiamızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Biyologlar Dayanışma Derneği

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derneğimiz biyolojiyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi, kendisinde ve çevresinde bir fark yaratmayı hedeflemiş değerli meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Derneğimiz biyologlar arasında çözüm ortaklığı, destek, bilgi paylaşımı sağlamak, mesleki etkinliğin ve yetkinliğin artırılması için kurmaya devam ettiği iletişim ağını uluslararası bir alanı taşımıştır. Tüm dünya üzerine yayılacak bir sinir ağı yapılanması ile gelecekte biyologlar arasında ortak bir refleks oluşturmayı hedeflemektedir.

Biyologlar dayanışma derneği bu kapsamda üye olsun olmasın tüm biyologlara kendilerini ifade edebilmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri, gerekli durumlarda çözüm ortağı ve destekçi olmalarını sağlamak amacıyla örgütlenmiş bir alan sunmaktadır. Kendi mesleki, zihinsel ve ruhsal gelişiminizde yol alırken başkalarının da hayatlarını değiştirmek,  insanlara yol açmak, destek olmak istiyorsanız derneğimize üye olabilir, farkınızı Biyologlar Dayanışma Derneğinde ortaya koyabilirsiniz.

Tüm üyelik istekleri tarafımızdan dikkatlice değerlendirilmekte ve üyelerimiz katkı talepleri doğrultusunda dernek içerisinde yönlendirilmektedir. Sizde ‘Benim hakkımı kim savunacak?’ ya da ‘Nasıl faydalı olabilirim?’ diyorsanız derneğimize bekleriz.

Derneğimize bağış ve üye aidatları için aşağıdaki hesap numarasını kullanabilirsiniz 

Banka Şubesi: Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

IBAN: TR47 0001 0012 8253 6063 5750 01

Bizi sosyal medyada takip edin