Genel

16 NİSAN DÜNYA BİYOLOGLAR GÜNÜ TEBRİK MESAJI

Hayatta kalmak, varlığını devam ettirmek için mücadele eden bir virüse karşı tüm insanlığın hayatta kalma, varlığını devam ettirme mücadelesini anlatan ‘Covid-19 pandemisi’ konu yaşam olduğunda sorunun biyolojiden geldiğini bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte ülkemize de sıçrayan salgının, bir an önce kontrol altına alınması ve can kayıplarının azaltılabilmesi için çok sayıda PCR temelli testin yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu mücadeleye doğrudan destek verebilmek amacıyla, mikrobiyoloji, genetik, moleküler biyoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya vs. gibi disiplinlere hakim olan, deneyimli, nitelikli, yetişmiş uzman gücüne sahip olan biyologlar; biyolog meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Biyologlar İnisiyatifi Corona Acil Eylem Ekibi”, sayıları binleri bulan gönüllü biyologlar ve teknik donanım desteği ile Sağlık Bakanlığı’na başvurmuş ve bu gönüllü biyologların bir kısmı TÜSEB aracılığı ile pandemi merkezlerinde çalışmalara başlamıştır. Akabinde pandemi ile mücadele edebilmek için yerli aşı, kit ve diğer koruyucu materyal ve ekipmanların üretiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi, çalışmalarında aktif olarak rol almışlardır. Meslektaşlarımız bu salgınla baş edebilmek adına, hayatlarını dahi riske atarak tüm imkânlarını seferber etmişken, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımında yalnızca 5 adet biyolog kadrosu ayırmıştır. Covid-19 salgını gibi bir pandemi durumunda bin bir emekle yetiştirilmiş bu kadar nitelikli insan gücünün göz ardı edilmesinin, toplum sağlığının zafiyete uğratacağını, diğer taraftan uzun vadede benzer salgınların ya da diğer biyolojik risklerin hatta belki de biyolojik saldırıların yaşanabileceği ve ülkemizin buna hazırlıklı olması gerektiğini ve biyologların bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu: Tüm bu süreçlerde konunun uzmanı olan yetişmiş biyologlara görev – yetki verilmesi ve ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Danışma Kurullarında, yıllarını bu konulara adamış çok değerli biyologların da bulunmasının ülkemizin biyogüvenliği ve geleceği bakımından son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir. Dünya geneline baktığımızda multi disipliner yaklaşımı ile , biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliğin önlenmesi, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, uzay araştırmaları, halk sağlığı uygulamaları, ekolojik araştırmalar ve kanser araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren, en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alan Biyologluk mesleğinin ülkemizde hak ettiği değeri kazanabilmesi için Biyologlar Dayanışma Derneği olarak tüm biyologları birlik olmaya davet ediyoruz.Bu süreçte yaşananlar biyologsuz yaşamın sürdürülmesinin olanaksız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biyologluk mesleğimiz ile tüm biyologlar ile gurur duyduğumuzu beyan eder, bu şartlar altında daha fazla örgütlü mücadeleye ihtiyaç olduğunu ve Biyologlar Dayanışma Derneği olarak bu mücadelede her zaman ön saflarda yer almaya devam edeceğimizi, ihtiyaç duyulan her alanda elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.Biyologlar Dayanışma Derneği, kurulduğu 2009 yılından beri meslektaşlarımızın maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda her platformda mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Gelecekte de biyologların onur ve haysiyetini korumaya, sorunlarını çözmeye, meslek grubunun gelecek hedeflerini karşılama konusunda yardımcı olmaya, ülke ihtiyaçları doğrultusunda alanında çözümler üretmeye devam edecektir. Yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu bilerek ve yarınlar “Biyologsuz Olmaz” diyerek tüm meslektaşlarımızın 16 Nisan Dünya Biyologlar gününü kutluyoruz.”
Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Bizi sosyal medyada takip edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir